LA FINCA

Situada davant del turó de “Les Torres”, presenta una gran bellesa natural i riquesa del seu ecosistema. La Propietat és de una sola peça, i compta amb mes de 10 Ha. de vinya, de diverses varietats de raïm blanc i negre que envolten el Celler, a més de oliveres, arbres fruites i terrenys, ara erms, dedicats a altres conreus, bàsicament farratges i cereals.

Es troba en un altiplà, a una alçada d’uns 270 m., amb sòls semi profunds, de textura argilo calcària i una bona composició mineral, propietats ideals aquestes, per obtenir un raïm equilibrat i de molt bona qualitat.